مراقبت بعد از جراحی فک

مراقبت بعد از جراحی فک

مراقبت بعد از جراحی فک مراقبت بعد از جراحی فک از اهمیت ویژه ای برخوردار است همان طور که می دانیم جراحی فک  مناسب برای افرادی است از کوچک بودن یا بزرگ بودن فک خود ناراضی هستند و تمایل دارند برای زیبایی و هماهنگی بیشتر اجزای صورت جراحی فک را انجام دهند . توجه داشته […]

read more »
Call Now Button