دوره نقاهت بعد از  جراحی فک

دوره نقاهت بعد از جراحی فک

دوره نقاهت بعد از  جراحی فک بهتر است بدانید که دوره نقاهت جراحی فک با توجه به نوع جراحی متفاوت خواهد بود در نظر داشته باشید که هر فرد در سرعت های مختلف با توجه به جراحی بهبود می یابد و همچنین هر جراح در طی فرآیند بازیابی دستورات ونکات مهم خود را دارد . […]

read more »
Call Now Button