دندان های نهفته

دندان های نهفته

دندان های نهفته دندان های نهفته به چه دندان هایی گفته می شود ؟ به هر دندانی که نتواند در زمان  طبیعی از داخل دهان در بیاید و برسد دندان های نهفته یا رویش نیافته می گوییم، که شامل همه ی دندان ها  است . به عنوان مثال دندان های آسیایی ، دندان های عقل […]

read more »
Call Now Button