تزریق بوتاکس برای رفع چروک های پیشانی

تزریق بوتاکس برای رفع چروک های پیشانی

تزریق بوتاکس برای رفع چروک های پیشانی انقباض عضلات جفت فرونتالیس، ابروها و پوست پلک فوقانی را بالا می کشد که سبب چروک خوردن پیشانی می گردد. منشا این عضلات در آپونوروز گالئا جمجمه است و به پوست ابروها وارد می گردد. عضلات فرونتالیس دو جفت عضله هستند که در خط وسط بهم نمی رسند، […]

read more »
Call Now Button