جراحی فک پایین عقب رفته

جراحی فک پایین عقب رفته

جراحی فک پایین عقب رفته افراد بسیاری از ناهنجاری های فک (جلو یا عقب بودن فک) رنج ببرند. برخی موارد ناهنجاری های فک بسیار شدید است، بطوری که با ارتودنسی به تنهایی قابل درمان نمی باشند. فک پایین عقب رفته، از جمله ناهنجاری های فک و صورت است که می تواند زمینه ارثی داشته باشد، […]

read more »
Call Now Button