هر آنچه باید در رابطه با جراحی زیبایی چانه بدانید

هر آنچه باید در رابطه با جراحی زیبایی چانه بدانید

جراحی چانه یا ژینوپلاستی به روش جراحی تغییر شکل چانه با هدف افزایش زیبایی صورت گفته می شود. جراحی بر روی چانه کوچک یا عقب رفته، عمل بزرگ کردن چانه گفته می شود اما هنگامی که هدف از جراحی کوچک کردن چانه جلو آمده باشد، این روش جراحی کاهش چانه نامیده می شود. انواع روش […]

read more »
Call Now Button