دندان قروچه

دندان قروچه

دندان قروچه دندان قروچه ساییدن و کوبیدن دندان ها با حرکات محکم و موکد فک که به سایش دندان ها در حالت خواب منجر می شود ، اطلاق می گردد. بیمار مبتلا از سایش دندان ها به طور غیرعادی آزار می بیند و تحت شرایطی بیمار بدون اینکه خودش متوجه شود مرتبا دندان ها را […]

read more »
ارتودنسی همراه با جراحی فک

ارتودنسی همراه با جراحی فک

ارتودنسی همراه با جراحی فک ابتدا می خواهیم بدانیم آیا افرادی هستند که نیاز است ابتدا جراحی فک انجام دهند یا اول باید ارتودنسی بشوند بعد جراحی فک انجام دهند ؟اول باید بدانیم سن بیمار چه قدر است اگر بیمار به موقع مراجعه کند می توانیم تا حدودی از جراحی جلوگیری کنیم تصور کنید بیماری […]

read more »
Call Now Button